Budúcnosť SEO: Ako sa prispôsobiť meniacim sa algoritmom vyhľadávačov v roku 2024?

Konkurencia vo výsledkoch vyhľadávania je neustále väčšia a s príchodom umelej inteligencie sa spôsob vyhľadávania aj výsledky menia. Práve teraz je dôraz na kvalitu obsahu ešte väčší, aby sa odlíšil od množstva obsahu. Ako ale presvedčiť aj samotné vyhľadávače, že práve váš obsah je pre vašu cieľovku relevantný a kvalitný?

 

Zvýšený dôraz na kvalitu obsahu

Dnes už za vás článok napíše množstvo AI chatbotov, čo nemusí byť na škodu z pohľadu efektivity, stačí mu len správne napísať zadanie. Okrem toho, že vygenerovaný obsah by nemal mať duplicitu s akýmkoľvek iným obsahom na internete, je tiež dôležité si dať pozor, aby boli informácie správne.

Pokiaľ píšete obsah o téme, v ktorej ste “doma”, overenie informácií by nemal byť pre vás problém. Náročnejšie to môžu mať content tvorcovia zameraní na široké portfólio tém. Google začal kvalitný obsah hodnotiť okrem Page Rank už aj pomocou RankBrain, ktorý funguje na základe AI, čím sa snaží zobrazovať používateľom kvalitnejší a relevantnejší obsah na základe hľadaných dopytov.

Vyhľadávačom ale nemusí stačiť, aby ste mali správne napísaný obsah. Poznáme viacero omylov, kedy nám aj samotný Google odpovedal nesprávne. Čo vám ale môže pomôcť je uvedenie autora článku, jeho stručný popis a uvádzanie zdrojov.

Zdroj: https://x.com/JeremiahDJohns/status/1794543013873791420?utm_source=www.theneurondaily.com&utm_medium=referral&utm_campaign=google-fails-again%20

 

Autoritatívne zdroje

Google si okrem textu vie overiť, či nepoužívate aj “vypožičané” obrázky. Preto nezabudnite uvádzať kvalitné zdroje, ku každému obrázku aj citátu. Rovnako to pridáva na vierohodnosti obsahu aj u samotných čitateľov.

 

Kvalitné odkazy a sociálne signály

Ak už máte uvedeného autora aj správne napísaný text, ďalší spôsob ako môžete presvedčiť vyhľadávače o kvalite obsahu, je jeho prezdieľavanie. Čím viac kvalitných (s veľkým dôrazom na slovo kvalitných) domén prezdieľa váš obsah s odkazom, tým vierohodnejšie budete pôsobiť pre vyhľadávače.

Máte možnosť si odkazy kupovať, barterovať ale pokiaľ váš obsah zdieľajú iné domény alebo profily na sociálnych sieťach dobrovoľne a zadarmo, tak ste vyhrali. Google už zohľadňuje aj reakcie na sociálnych sieťach (tzv. social signals) pri hodnotení page rank, čím sa snaží identifikovať obsah, ktorý komunita hodnotila a reagovala naň. Tiež sa Google snaží identifikovať a penalizovať spamy a hoaxy.

Pri riešení linkbuildingu si nezabudnite nastaviť upozornenia na zmienky vášho webu/značky (napr. Cez Google Alerts), aby ste vedeli regulovať, kto prezdieľava váš obsah. Pokiaľ vás prezdieľajú weby, ktoré majú slabé hodnotenie (page rank), môže vám to aj uškodiť. Vtedy je možné si cez Google Search Console nastaviť, aby tento odkaz Google nebral v úvahu pri hodnotení.

 

Lokálne prispôsobený obsah

Vyhľadávače zobrazujú výsledky aj na základe vašej lokality. Nezabudnite na to myslieť pri tvorbe pobočiek cez Google Business alebo tvorbe obsahu v podobe zmienky lokality v texte, alebo priamo v nadpise. Pri produktoch si vie Google zobrať aj dostupnosť výrobku na jednotlivých predajniach a zobrazovať produkty, ktoré sú na sklade vo vašej blízkosti.

Zdroj: https://support.google.com/merchants/answer/3057972?hl=en-GB

 

Personalizovaný obsah

Ešte stále sme pri kvalite obsahu, ktorá je v dnešnej dobe AI veľmi dôležitá. Umelá inteligencia si vie načítať preferencie jednotlivých cieľových skupín a podľa toho im odporučiť obsah. Skúste sa prispôsobiť svojej cieľovke komunikačným štýlom aj formou obsahu na svojom webe.

 

Technické zabezpečenie webu

Môžete mať najviac vyladený obsah, ale pokiaľ nemáte dostatočne zabezpečené technické pozadie webu, vyhľadávače vás nemusia zobraziť. Buďte si istý, že máte bezpečnostný certifikát, rýchle načítanie stránky, správne nastavený consent mode, žiadne vírusy na webe a ideálne aj užívateľsky vyladený web po grafickej stránke.

Okrem bezpečnostných prvkov je nemenej dôležitá aj správna štruktúra stránok, tvorba URL, textov do jednotlivých úrovní nadpisov a vyplnené meta tagy pre všetky dôležité stránky aj obrázky.

 

Mobile first aj v SEO

Jednou zo zmien v Google vyhodnocovaní page ranku bolo aj zameranie sa na indexáciu primárne mobilných verzií stránok. Tým sa prispôsobuje preferovanému spôsobu vyhľadávania používateľov, avšak pre majiteľov webových stránok to znamená väčší dôraz na technickú stránku mobilnej verzie webu.

 

Zhrnutie na záver
Pri optimalizácii svojho webu pre vyhľadávače nazabudnite:

  • Písať kvalitný a fakticky správny obsah.
  • Uvádzať autora článku.
  • Uvádzať kvalitné zdroje.
  • Spravovať odkazové portfólio s dôrazom v prvom rade na kvalitu, až potom na kvantitu odkazov s ohľadom aj na sociálne signály na sociálnych sieťach.
  • Myslieť na lokalitu aj komunikačnú formu a prispôsobiť podľa toho obsah vašej cieľovej skupine.
  • Technické zabezpečenie webu.
  • Optimalizovať primárne mobilné verzie stránok.

Ak by ste chceli poradiť s optimalizáciou webu, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poradíme.

Veronika Matúšková

Head of PPC / Performance Media