Meranie pozornosti: vaše reklamy možno vidia, ale všimnú si ich?

V dnešnom dynamickom a preplnenom mediálnom prostredí je čoraz náročnejšie zaujať a udržať pozornosť spotrebiteľov. Základom úspešných reklamných kampaní sa stáva nielen dosiahnutie vysokého počtu zobrazení, ale predovšetkým získanie a udržanie pozornosti divákov. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je meranie pozornosti kľúčové, ako ju efektívne merať a aké metriky používame na jej vyhodnotenie.

 

Prečo je Pozornosť Dôležitá?

Výskum uskutočnený spoločnosťou Lumen v spolupráci s Teads ukázal, že priemerný človek denne strávi približne 5 hodín konzumáciou médií, z čoho je vystavený reklamám približne 84 minút. Z tohto času však len 9 minút venuje aktívnu pozornosť reklamám. Tieto čísla ukazujú, že hoci reklamy dosahujú vysokú mieru zobrazení, skutočná pozornosť divákov je obmedzená.

Pozornosť ako metrika má výrazne vyššiu koreláciu s návratnosťou investícií (ROI) v porovnaní s tradičnými metrikami viditeľnosti (viewability). Konkrétne, metriky pozornosti sú o 180 % viac korelované s ROI a predpovedajú výsledky brandingu trikrát lepšie ako metriky viditeľnosti. Tieto údaje zdôrazňujú, že meranie a optimalizácia pozornosti sú kľúčové pre efektívne reklamné kampane.

 

Ako Merať Pozornosť?

Existuje niekoľko základných metrík, ktoré používame na meranie pozornosti v reklamných kampaniach:

View Rate (% View Rate) – Tento ukazovateľ meria percento zobrazení, ktoré boli skutočne viditeľné pre používateľov. Počíta sa ako podiel videných zobrazení na celkový počet zobrazení.

Eyes-on Dwell Time – Táto metrika meria celkový čas, ktorý používateľ strávil pozeraním sa na reklamu, vydelený počtom videných zobrazení.

Attentive Seconds – Táto metrika kombinuje percento videných zobrazení s priemerným časom stráveným pozeraním sa na reklamu. Výpočet je založený na násobení % View Rate a priemerného času pozerania.

 

Platformy a Technológie na Meranie Pozornosti

Jednou z popredných platforiem, v ktorej je možné merať pozornosť je Teads, ktorá vyvinula algoritmus LAMP v spolupráci so spoločnosťou Lumen. Lumen, medzinárodná agentúra pre výskum merania pozornosti, zhromažďuje údaje o sledovaní očí (pohľadu) z prihlásených panelov. Tieto panely sledujú a kódujú pohľad jednotlivcov na webové stránky a reklamu pomocou eye-trackingových zariadení.

Algoritmus LAMP hodnotí zobrazenia kampane a projektuje skóre pozornosti na základe rozsiahlej databázy údajov o sledovaní ľudského oka. Predpovedá pozornosť každých 100 milisekúnd expozície a zahŕňa rôzne faktory ako formát reklamy, screen real estate, in-view duration, rýchlosť scrollovania, geometriu stránky a doménu.

 

Optimalizácia Reklamných Kampaní

Optimalizácia smerom k vyššej pozornosti začína kvalitnou kreatívou. Kreatívne reklamy, ktoré zaujmú diváka v prvých sekundách, majú väčšiu šancu udržať jeho pozornosť. Naše odporúčania pre optimalizáciu zahŕňajú:

  1. Jasná a Pútavá Správa v Prvých 1-3 Sekundách: Prvých pár sekúnd je kritických pre získanie pozornosti diváka. Zabezpečte, aby bola hlavná časť vašej správy oznámená čo najskôr.
  2. Personalizácia Obsahu: Uistite sa, že obsah je relevantný a prispôsobený cieľovej skupine.
  3. Využitie Inovatívnych Formátov: Interaktívne a dynamické reklamné formáty môžu zvýšiť angažovanosť a pozornosť divákov.

Zamyslite sa, kedy ste naposledy skutočne venovali pozornosť reklame? Možno ste ju sledovali na internete, v televízii alebo pri prezeraní sociálnych médií. Ako často si uvedomíte, že reklama je nielen viditeľná, ale aj zaujímavá a hodná vašej pozornosti? A teraz sa spýtajte sami seba: sú vaše reklamy hodné pozornosti?
V Publicis Groupe Slovakia chápeme, že nestačí byť len viditeľný. Vieme, že naozajstný rozdiel robí práve získanie a udržanie pozornosti diváka. Naša odbornosť a skúsenosti v kombinácii s pokročilými platformami ako Teads a metódami vyvinutými spoločnosťou Lumen, nám umožňujú poskytovať našim klientom riešenia, ktoré prinášajú skutočné výsledky.

Naša práca sa opiera o dôkladný výskum a meranie, aby sme vám pomohli dosiahnuť maximálnu efektivitu vašich kampaní. Napríklad, v jednej z našich nedávnych kampaní sme dokázali zvýšiť mieru pozornosti o 35 %, čo viedlo k výraznému zlepšeniu ROI.

Publicis Groupe Slovakia sa teší na spoluprácu a na to, že vám pomôžeme dosiahnuť vaše reklamné ciele prostredníctvom optimalizácie pozornosti. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako môžeme vašu reklamu posunúť na vyššiu úroveň.

Adam Nochta

Social Media Teamleader